Industri

Vi har solid erfaring fra industrien. Utførte oppgaver teller blant annet:

| Etablering av varmeanlegg i ny 16 000 m2 skole; radiator, konvektor, panel
| Omgjøring og etablering av sprinkleranlegg i kjøpesentre, lagerbygninger og institusjoner.
| Etablering av varmesentral / fjernvarmesentral.
| Eetablering vvs i betong fabrikk. -vanntåkeanlegg i hotel og fellesarealer.