Husets Rørlegger leverer komplett oppgradering av fyrrom fra oljefyring til alternativ energi.

Vi leverer komplette bergvarme og luft/ vann varmepumpesystemer.

Leveransene er berettiget til støtte fra Enova.

Leveransene oppfyller kravene i TEK15 forskriften og erstattes av TEK17 når den trer i kraft.

Herunder bilder fra allerede utførte oppgraderinger.